Joomla Free Template by FatCow Hosting

II Mityng Lekkoatletyczny

Kategoria: Sezon 2015 Opublikowano: sobota, 16, maj 2015

KATEGORIA DZIECI MŁODSZE rocznik 2007 – 2008 i młodsi

 

Skok w dal – dziewczynki

Miejsce

Nr startowy

Imię i nazwisko

Szkoła / klub

Wynik (m)

I

317

Marika   Stefańska

UKS Gepard

3,05

II

335

Zuzia Piórkowska

UKS Gepard

2,50

III

295

Julia Szyper

UKS Gepard

2,48

IV

276

Angelika   Fronczek

UKS Otrębusy

2,18

V

297

Zofia Bryndza

UKS Gepard

2,03

VI

       

Skok w dal – chłopcy

Miejsce

Nr startowy

Imię i nazwisko

Szkoła / klub

Wynik (m)

I

193

Maciek   Głąbikowski

UKS Otrębusy

2,94

II

315

Ignacy   Drzewiecki

UKS Gepard

2,91

III

190

Kacper   Kończak

UKS Otrębusy

2,83

IV

314

Jasiek Moskal

UKS Gepard

2,63

V

324

Gębski Antoni

KS Warszawianka

2,40

VI

316

Mikołaj Sztyk

UKS Gepard

2,34

VII

336

Marcin   Tarnowski

UKS Gepard

1,92

VIII

       

IX

       

 

60 m – dziewczynki

Miejsce

Nr startowy

Imię i nazwisko

Szkoła / klub

Wynik (s)

I

317

Marika   Stefańska

UKS Gepard

10’65

II

335

Zuzia   Piórkowska

UKS Gepard

11’51

III

295

Julia Szyper

UKS Gepard

11’80

IV

297

Zofia Bryndza

UKS Gepard

12’53

V

276

Angelika   Fronczek

UKS Otrębusy

12’56

VI

       

60 m – chłopcy

Miejsce

Nr startowy

Imię i nazwisko

Szkoła / klub

Wynik (s)

I

315

Ignacy   Drzewiecki

UKS Gepard

10’60

II

314

Jan Moskal

UKS Gepard

10’73

III

193

Maciek   Głąbikowski

UKS Otrębusy

10’78

IV

190

Kacper Kończak

UKS Otrębusy

11’05

V

324

Gębski Antoni

KS Warszawianka

11’34

VI

316

Mikołaj Sztyk

UKS Gepard

11’60

VII

327

Szymon   Włodarczyk

SP 92

11’72

VIII

336

Marcin   Tarnowski

UKS Gepard

11’94

300 m –dziewczynki

Miejsce

Nr startowy

Imię i nazwisko

Szkoła / klub

Wynik (m:s’00)

I

317

Marika   Stefańska

UKS Gepard

01:02’50

II

295

Julia Szyper

UKS Gepard

01:12’90

III

297

Zofia   Bryndza

UKS Gepard

01:13’80

IV

276

Angelika   Fronczek

UKS Otrębusy

01:14’30

V

335

Zuzia   Piórkowska

UKS Gepard

01:16’60

300 m – chłopcy

Miejsce

Nr startowy

Imię i nazwisko

Szkoła / klub

Wynik (m:s’00)

I

193

Maciek   Głąbikowski

UKS Otrębusy

01:01’30

II

314

Jan Moskal

UKS Gepard

01:02’10

III

315

Ignacy   Drzewiecki

UKS Gepard

01:03’30

IV

190

Kacper Kończak

UKS Otrębusy

01:03’70

V

316

Mikołaj Sztyk

UKS Gepard

01:13’50

VI

336

Marcin   Tarnowski

UKS Gepard

01:18’10

KATEGORIA DZIECI MŁODSZE rocznik 2006

Skok w dal – dziewczynki

Miejsce

Nr startowy

Imię i nazwisko

Szkoła / klub

Wynik (m)

I

310

Ania   Orzeszek

UKS Gepard

3,18

II

279

Marysia Rytel

UKS Otrębusy

3,14

III

278

Julia Matysiak

UKS Otrębusy

2,95

IV

332

Pola Zielińska

UKS Gepard

2,73

V

277

Tosia Izydorczuk

UKS Otrębusy

2,50

Skok w dal – chłopcy

Miejsce

Nr startowy

Imię i nazwisko

Szkoła / klub

Wynik (m)

I

195

Emil Haber

UKS Otrębusy

3,77

II

194

Julek Walas

UKS Otrębusy

3,74

III

312

Tomasz   Taborowski

UKS Gepard

3,18

IV

311

Antoni Mazurek

UKS Gepard

3,16

V

265

Piotr Benesz

UKS Otrębusy

3,13

VI

196

Marcel Suchań

UKS Otrębusy

3,00

VII

264

Ryszard   Lenarcik

UKS Otrębusy

2,92

60 m – dziewczynki

Miejsce

Nr startowy

Imię i nazwisko

Szkoła / klub

Wynik (s)

I

310

Ania   Orzeszek

UKS Gepard

10,40

II

278

Julia   Matysiak

UKS Otrębusy

10,65

III

279

Marysia Ryter

UKS Otrębusy

11,18

IV

332

Pola   Zielińska

UKS Gepard

11,41

V

277

Tosia   Izydorczuk

UKS Otrębusy

11,76

60 m – chłopcy

Miejsce

Nr startowy

Imię i nazwisko

Szkoła / klub

Wynik (s)

I

194

Julek Walas

UKS Otrębusy

9,30

II

195

Emil Haber

UKS Otrębusy

9,64

III

312

Tomasz   Taborowski

UKS Gepard

10,11

IV

265

Piotr Benesz

UKS Otrębusy

10,60

V

196

Marcel Suchań

UKS Otrębusy

10,75

VI

311

Antoni Mazurek

UKS Gepard

10,96

VII

264

Ryszard   Lenarcik

UKS Otrębusy

11,03

300 m –dziewczynki

Miejsce

Nr startowy

Imię i nazwisko

Szkoła / klub

Wynik (m:s’00)

I

278

Julia   Matysiak

UKS Otrębusy

59’87

II

279

Marysia Rytel

UKS Otrębusy

01:03'20

III

310

Ania   Orzeszek

UKS Gepard

01:04’40

IV

332

Pola   Zielińska

UKS Gepard

01:09’20

V

277

Tosia   Izydorczuk

UKS Otrębusy

01:12’20

VI

       

300 m – chłopcy

Miejsce

Nr startowy

Imię i nazwisko

Szkoła / klub

Wynik (m:s’00)

I

194

Julek Walas

UKS Otrębusy

55’14

II

195

Emil Haber

UKS Otrębusy

55’19

III

311

Antoni   Mazurek

UKS Gepard

59’73

IV

265

Piotr Benesz

UKS Otrębusy

01:05’50

V

312

Tomasz   Taborowski

UKS Gepard

01:07’90

VI

196

Marcel Suchań

UKS Otrębusy

01:08’20

VII

264

Ryszard   Lenarcik

UKS Otrębusy

01:09’40

VIII

197

Błażej   Kaczanowski

UKS Otrębusy

01:12’20

KATEGORIA DZIECI STARSZE rocznik 2004 – 2005

Skok w dal – dziewczynki

Miejsce

Nr startowy

Imię i nazwisko

Szkoła / klub

Wynik (m)

I

283

Wiktoria   Kończak

UKS Otrębusy

3,81

II

280

Ala   Głąbikowska

UKS Otrębusy

3,32

III

282

Helena   Torchalska

UKS Otrębusy

3,30

III

296

Aleksandra Suchenek

KS Warszawianka

3,30

V

284

Alicja Tajchman

UKS Otrębusy

3,14

V

300

Julia Smolarczyk

KS Warszawianka

3,14

VII

331

Marta   Rostkowska

SP 92

3,13

VIII

281

Julia Fijak

UKS Otrębusy

3,01

IX

285

Weronika   Tarczyńska

UKS Otrębusy

2,94

IX

330

Zuzia Sztencel

SP 92

2,94

XI

333

Klaudia Porycka

UKS Gepard

2,40

Skok w dal – chłopcy

Miejsce

Nr startowy

Imię i nazwisko

Szkoła / klub

Wynik (m)

I

308

Gustaw   Jancik

UKS Gepard

3,68

II

292

Tomasz   Gackowski

SPR 3

3,45

III

275

Kajtek   Chrabąszcz

UKS Otrębusy

3,14

IV

266

Maciek   Nadstawny

UKS Otrębusy

3,08

V

299

Szymon Kamiński

SPR 3

3,01

VI

261

Tomek Winiarski

UKS Otrębusy

2,77

VII

322

Gębski Jan

KS Warszawianka

2,75

VIII

294

Maks Kozłowski

SP 92

2,69

60 m – dziewczynki

Miejsce

Nr startowy

Imię i nazwisko

Szkoła / klub

Wynik (s)

I

283

Wiktoria   Kończak

UKS Otrębusy

9’30

II

296

Aleksandra   Suchenek

KS   Warszawianka

9’37

III

280

Ala   Głąbikowska

UKS Otrębusy

9’64

IV

285

Weronika   Tarczyńska

UKS Otrębusy

9’92

V

330

Zuzia Sztencel

SP 92

9’99

VI

300

Smolarczyk   Julia

KS Warszawianka

10’03

VII

284

Alicja Tajchman

UKS Otrębusy

10’06

VIII

282

Helena   Torchalska

UKS Otrębusy

10’17

IX

281

Julia Fijak

UKS Otrębusy

10’38

X

331

Marta   Rostkowska

SP 92

10’47

XI

333

Klaudia Porycka

UKS Gepard

11’62

XII

       

60 m – chłopcy

Miejsce

Nr startowy

Imię i nazwisko

Szkoła / klub

Wynik (s)

I

334

Dominik   Drewnik

SP 209

9’22

II

292

Tomasz   Gackowski

SPR 3

9’74

III

308

Gustaw   Jancik

UKS Gepard

10’17

IV

266

Maciek   Nadstawny

UKS Otrębusy

10’33

V

275

Kajtek   Chrabąszcz

UKS Otrębusy

10’65

VI

299

Szymon Kamiński

SPR 3

10’86

VII

261

Tomek Winiarski

UKS Otrębusy

10’92

VIII

322

Gębski Jan

KS Warszawianka

11’52

IX

294

Maks Kozłowski

SP 92

11’72

300 m –dziewczynki

Miejsce

Nr startowy

Imię i nazwisko

Szkoła / klub

Wynik (m:s’00)

I

285

Weronika   Tarczyńska

UKS Otrębusy

58’55

II

280

Ala Głąbikowska

UKS Otrębusy

59’47

III

300

Julia   Smolarczyk

KS   Warszawianka

01:00’80

IV

330

Zuzia Sztencel

SP 92

01:01’70

V

331

Marta   Rostkowska

SP 92

01:02’40

VI

282

Helena   Torchalska

UKS Otrębusy

01:04’00

VII

284

Alicja Tajchman

UKS Otrębusy

01:07’90

VIII

333

Klaudia Porycka

UKS Gepard

01:08’90

300 m –chłopcy

Miejsce

Nr startowy

Imię i nazwisko

Szkoła / klub

Wynik (m:s’00)

I

334

Dominik   Drewnik

SP 209

53’56

II

292

Tomasz   Gackowski

SPR 3

57’72

III

308

Gustaw   Jancik

UKS Gepard

58’36

IV

261

Tomek Winiarski

UKS Otrębusy

01:02’90

V

294

Maks Kozłowski

SP 92

01:03’40

VI

299

Szymon Kamiński

SPR 3

01:08’30

VII

322

Gębski Jan

KS Warszawianka

01:12’70

600 m –dziewczynki

Miejsce

Nr startowy

Imię i nazwisko

Szkoła / klub

Wynik (m:s’00)

I

296

Aleksandra   Suchenek

KS Warszawianka

02:08’80

II

283

Wiktoria   Kończak

UKS Otrębusy

02:25’70

III

281

Julia Fijak

UKS Otrębusy

02:27’60

600 m –chłopcy

Miejsce

Nr startowy

Imię i nazwisko

Szkoła / klub

Wynik (m:s’00)

I

275

Kajtek   Chrabąszcz

UKS Otrębusy

02:22’80

II

       

KATEGORIA DZIECI STARSZE rocznik 2002 – 2003

Skok w dal – dziewczynki

Miejsce

Nr startowy

Imię i nazwisko

Szkoła / klub

Wynik (m)

I

291

Hanna   Hybowska

UKS Otrębusy

4,64

II

286

Klaudia   Kowalska

UKS Otrębusy

4,18

III

290

Dominika   Falkowska

UKS Otrębusy

4,05

III

304

Marysia   Gawin

UKS Gepard

4,05

V

289

Natasza   Chrabąszcz

UKS Otrębusy

3,94

VI

287

Iza Cwalina

UKS Otrębusy

3,90

VII

318

Woźniak   Aleksandra

KS Warszawianka

3,77

VIII

306

Karolina Zych

UKS Gepard

3,70

IX

301

Janina Czarniak

UKS Gepard

3,68

X

288

Marysia Hilcher

UKS Otrębusy

3,62

XI

326

Magda Szymańska

UKS Gepard

3,48

XII

302

Wiktoria   Górnicka

UKS Gepard

3,25

Skok w dal – chłopcy

Miejsce

Nr startowy

Imię i nazwisko

Szkoła / klub

Wynik (m)

I

329

Tymoteusz   Jancik

UKS Gepard

4,89

II

273

Olek Zimnota

UKS Otrębusy

4,20

III

328

Paweł   Skierkowski

UKS Gepard

4,12

IV

274

Jacek Adach

UKS Otrębusy

3,96

V

263

Jan Abramowicz

UKS Otrębusy

3,92

VI

293

Michałowski   Mikołaj

KS Warszawianka

3,75

VII

       

VIII

       

60 m – dziewczynki

Miejsce

Nr startowy

Imię i nazwisko

Szkoła / klub

Wynik (s)

I

304

Marysia   Gawin

UKS Gepard

8’87

II

291

Hanna   Hybowska

UKS Otrębusy

8’96

III

289

Natasza   Chrabąszcz

UKS Otrębusy

9’01

IV

286

Klaudia   Kowalska

UKS Otrębusy

9’07

V

290

Dominika   Falkowska

UKS Otrębusy

9’29

VI

307

Dobromiła   Gruszkowska

UKS Gepard

9’30

VII

306

Karolina Zych

UKS Gepard

9’45

VIII

318

Woźniak   Aleksandra

KS Warszawianka

9’55

IX

288

Marysia Hilcher

UKS Otrębusy

9’62

X

301

Janina Czarniak

UKS Gepard

9’73

XI

298

Julia   Tomaszewska

UKS Gepard

9’85

XII

303

Zuzia Helbich

UKS Gepard

9’94

XIII

305

Emilia   Eberharter

UKS Gepard

10’04

XIV

313

Ania Bajorek

SP 92

10’11

XV

302

Wiktoria   Górnicka

UKS Gepard

10’22

XVI

325

Oliwia Nowak

UKS Gepard

10’32

XVII

287

Iza Cwalina

UKS Otrębusy

12’50

60 m – chłopcy

Miejsce

Nr startowy

Imię i nazwisko

Szkoła / klub

Wynik (s)

I

329

Tymoteusz   Jancik

UKS Gepard

8’34

II

273

Olek Zimnota

UKS Otrębusy

8’57

III

328

Paweł   Skierkowski

UKS Gepard

8’72

IV

274

Jacek Adach

UKS Otrębusy

8’92

V

263

Jan Abramowicz

UKS Otrębusy

9’07

VI

293

Michałowski   Mikołaj

KS Warszawianka

9’52

VII

       

VIII

       

IX

       

300 m –dziewczynki

Miejsce

Nr startowy

Imię i nazwisko

Szkoła / klub

Wynik (m:s’00)

I

304

Marysia   Gawin

UKS Gepard

51’56

II

291

Hanna   Hybowska

UKS Otrębusy

54’61

III

318

Woźniak   Aleksandra

KS   Warszawianka

55’14

IV

301

Janina Czarniak

UKS Gepard

55’56

V

306

Karolina Zych

UKS Gepard

56’57

VI

288

Marysia Hilcher

UKS Otrębusy

57’91

VII

325

Oliwia Nowak

UKS Gepard

01:01’00

300 m –chłopcy

Miejsce

Nr startowy

Imię i nazwisko

Szkoła / klub

Wynik (m:s’00)

I

329

Tymoteusz   Jancik

UKS Gepard

46’39

II

274

Jacek Adach

UKS Otrębusy

52’32

III

273

Olek Zimnota

UKS Otrębusy

52’42

IV

309

Mikołaj   Ostrowski

SP 92

53’59

V

293

Michałowski   Mikołaj

KS Warszawianka

56’55

600 m –dziewczynki

Miejsce

Nr startowy

Imię i nazwisko

Szkoła / klub

Wynik (m:s’00)

I

307

Dobromiła   Gruszkowska

UKS Gepard

02:04’30

II

289

Natasza   Chrabąszcz

UKS Otrębusy

02:10’20

III

305

Emilia   Eberharter

UKS Gepard

02:15’60

IV

286

Klaudia   Kowalska

UKS Otrębusy

02:17’10

V

326

Magda Szymańska

UKS Gepard

02:18’00

600 m –chłopcy

Miejsce

Nr startowy

Imię i nazwisko

Szkoła / klub

Wynik (m:s’00)

I

328

Paweł   Skierkowski

UKS Gepard

01:54’40

II

263

Jan   Abramowicz

UKS Otrębusy

02:06’30