Joomla Free Template by FatCow Hosting

Współpraca

Kategoria: Wsparcie Klubu Opublikowano: niedziela, 08, grudzień 2013

0001 3

NASZYMI PARTNERAMI  JUŻ SĄ:

 

 loga uks i azs awf

Na mocy podpisanej 8 stycznia 2020 roku Partnerskiej Umowy Współpracy pomiędzu Klubami UKS GEPARD i AZS AWF Warszawa strony deklarują wzajemne wsparcie w realizacji następujących celów:

  1. Tworzenie programów sportowych i organizowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w dyscyplinie lekkoatletyka.
  2. Współorganizowanie imprez i zawodówsportowych.
  3. Stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży optymalnych warunków do osiągania wysokiego poziomu sportowego i rozwoju oraz udziału w systemie zawodówsportowych.
  4. Organizowanie obozów szkoleniowych i sportowych dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w szkoleniusportowym.
  5. Realizacje wspólnych przedsięwzięć z zakresu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży we współpracy z jednostkami samorządowymi,rządowymi.

 

Celem niniejszego porozumienia partnerskiego jest wspólna organizacja szkolenia sportowego

w dyscyplinie lekkoatletyka, mająca na celu zwiększenie efektywność szkolenia sportowego dzieci imłodzieży.

 zakochaj sie w Wawie finasowanie