Joomla Free Template by FatCow Hosting

Dołącz do Klubu jako sponsor

Kategoria: Wsparcie Klubu
Opublikowano: środa, 01, wrzesień 2021

UKS-Gepard---color

Uczniowski Klub Sportowy GEPARD Warszawa zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe lub rzeczowe działalności statutowej naszego Klubu.

Dzięki przychylności i wsparciu darczyńców możliwe jest prawidłowe funkcjonowanie Klubu, jego stały rozwój, podnoszenie standardów organizacyjnych i treningowych, a przede wszystkim poprawa poziomu sportowego zawodników. Być może ktoś z Was może pomóc. Szukamy możliwości współpracy z osobami lub różnymi podmiotami dla których swoisty mecenat sportowy będzie wpisywał się w pozytywny wizerunek firmy.

Prowadzenie szkolenia sportowego to spore wyzwanie finansowe. Obiekty, sprzęt sportowy, obozy i zgrupowania, kadra szkoleniowa, organizacja zawodów i to co najważniejsze przygotowanie zawodnika do sezonu to olbrzymie koszty, których od początku powstania Klubu staramy się nie przerzucać na zawodników. Udzielona pomoc darczyńców to wsparcie dla ponad stu sześćdziesięciu młodych zawodników od 7 do 18 roku życia trenujących królową sportu LEKKOATLETYKĘ.

Serdecznie zachęcamy i zapraszamy do współpracy wszystkich kibiców, sympatyków, przyjaciół, rodziców zawodników, osoby dla których sport dzieci i młodzieży jest szalenie ważny oraz firmy do wspierania naszych działań.
Będziemy wdzięczni w imieniu własnym a przede wszystkim w imieniu zawodników jeśli rozejrzycie się w swoich miejscach pracy, popytacie znajomych i przeprowadzicie rozmowy z osobami, które będą mogły nam pomóc.
Dla naszych przyszłych sponsorów przewidujemy różne formy reklamy i promocji, poczynając od umieszczenia logotypów na wszystkich produktach promocyjnych Klubu, stronie internetowej, fanpage’u, strojach zawodników oraz w czasie zawodów których jesteśmy organizatorami. Liczymy na Waszą pomoc…

Jak możecie pomóc??

Ze sportowym pozdrowieniem ! Zarząd Klubu

UKS-Gepard---logo-color

Wsparcie

Kategoria: Wsparcie Klubu
Opublikowano: poniedziałek, 13, styczeń 2020

 

Współpraca

Kategoria: Wsparcie Klubu
Opublikowano: niedziela, 08, grudzień 2013

0001 3

NASZYMI PARTNERAMI  JUŻ SĄ:

 

 loga uks i azs awf

Na mocy podpisanej 8 stycznia 2020 roku Partnerskiej Umowy Współpracy pomiędzu Klubami UKS GEPARD i AZS AWF Warszawa strony deklarują wzajemne wsparcie w realizacji następujących celów:

  1. Tworzenie programów sportowych i organizowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w dyscyplinie lekkoatletyka.
  2. Współorganizowanie imprez i zawodówsportowych.
  3. Stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży optymalnych warunków do osiągania wysokiego poziomu sportowego i rozwoju oraz udziału w systemie zawodówsportowych.
  4. Organizowanie obozów szkoleniowych i sportowych dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w szkoleniusportowym.
  5. Realizacje wspólnych przedsięwzięć z zakresu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży we współpracy z jednostkami samorządowymi,rządowymi.

 

Celem niniejszego porozumienia partnerskiego jest wspólna organizacja szkolenia sportowego

w dyscyplinie lekkoatletyka, mająca na celu zwiększenie efektywność szkolenia sportowego dzieci imłodzieży.

 zakochaj sie w Wawie finasowanie